MOT In English »

Asennus- ja pikakäyttöohje

1. Johdanto

1.1 Tervetuloa MOTin käyttäjäksi

MOT® on Kielikone Oy:n kehittämä helppokäyttöinen sanakirjaohjelmisto, joka mahdollistaa laadukkaan sanakirjavalikoiman käytön yhdestä käyttöliittymästä usealla eri alustalla (Windows-, intranet-, Internet- ja mobiilialustat). MOTin sanakirjavalikoimaan kuuluvat laajat yleiskielen sanakirjat, kattavat tekniikan ja kaupan sanakirjat sekä monien erikoisalojen ammattisanakirjat. Korkean laadun taataksemme rakennamme MOTin sanakirjavalikoimaa yhteistyössä johtavien kustantamojen ja kieliasiantuntijoiden kanssa.

Suurimman hyödyn MOTista saat ryhmittelemällä usein käyttämäsi sanakirjat sanakirjaryhmiksi, jolloin saat kerralla näkyviin hakutulokset useammasta sanakirjasta. Omatkin sanastot kannattaa liittää sanakirjaryhmään.

Kehitämme MOTia jatkuvasti. Kehitysideoita ja palautetta otamme mielellämme vastaan osoitteessa palaute@kielikone.fi.

Tähän Pikaoppaaseen on koottu tärkeimmät ohjeet MOTin asentamisesta ja käyttöönotosta. Tarkemmat käyttöohjeet ovat MOTin Ohjeet-valikossa.

1.2 Uutta MOTissa

 • MOT 8:ssa on uusi, entistäkin selkeämpi ja ajanmukaisempi käyttöliittymä.
 • MOT 8:aan voi hankkia MOT Proofing- ja MOT Translation
  -palvelut, jotka tuovat oikaisuluvun ja konekäännöksen osaksi MOTin tarjoamaa kokonaisuutta.
 • MOT 8:ssa on parannettu yhteensopivuutta Windows 7:n ja 64-bittisten Windows-versioiden kanssa

Ajantasaiset tiedot sanakirjavalikoimasta ovat kotisivuillamme osoitteessa www.kielikone.fi.

1.3 Ohjelmaversiot

MOTista on saatavilla eri käyttöympäristöihin ja eri käyttötarpeisiin useita eri versiota. Asennusohjelma tunnistaa avainkoodisi perusteella, mihin versioon olet hankkinut käyttöoikeuden, ja käynnistää asennuksen.

MOTin työasemaversio asennetaan kuten alla kappaleessa 2 on kuvattu, ja MOTin Intranet-version asennus on neuvottu kappaleessa 4.

1.4 Ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset

MOT 8 Windows

 • Työasemassa tulee olla Microsoft Windows XP® -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Lisäksi tulee asennettuna olla Internet Explorer 6.0 tai uudempi. Proofing- ja Translation-palvelut edellyttävät, että Internet Explorer pääsee Internetiin.
 • Kovalevytilaa tulee olla noin 60 megatavua. Tämän lisäksi tarvitaan vapaata levytilaa sanakirjoja varten. Kielikone Oy:n sanakirjojen vaatima levytila vaihtelee 400 kilotavusta 100 megatavuun. Yhdessä ne voivat viedä useita satoja megatavuja levytilaa.

MOT 8 intranet

 • Työasemassa tai päätelaitteessa tulee olla toimiva selainohjelma. MOT vaatii melko uuden selainversion, joka tukee JavaScriptiä. Suosittelemme seuraavia selaimia: Microsoft Internet Explorer 6.0 tai uudempi; Firefox 3.0 tai uudempi; Apple Safari 4.0 tai uudempi. MOT toimii todennäköisesti myös muissa uusissa selaimissa kuten Operassa ja Google Chromessa.
 • Palvelimella tulee olla Microsoft Internet Information Server (IIS). Lisäksi tarvitaan vapaata levytilaa ohjelmaa ja sanakirjoja varten. Kielikone Oy:n sanakirjojen vaatima levytila vaihtelee 400 kilotavusta 100 megatavuun. Yhdessä ne voivat viedä useita satoja megatavuja levytilaa.

2. Asennus Windows-työasemissa

2.1 Yleistä

MOTista on saatavilla Windows-ympäristöön kahden tyyppisiä käyttöoikeuksia:

 • yhden käyttäjän versio
 • verkkoversio.

Asennusohjelma tunnistaa hankkimasi käyttöoikeuden tyypin automaattisesti avainkoodin perusteella.

Asennus tehdään käyttöoikeustyypistä riippumatta samalla tavalla, paitsi että verkkoversiossa pitää ohjelmapaketin asennuksen jälkeen tehdä erilliset työasema-asennukset. Yhden käyttäjän versiossa erillistä työasema-asennusta ei tarvita.

2.2 MOTin asentaminen

Tarkista ensin ohjelmisto- ja laitteistovaatimukset kappaleesta 1.4. Lue myös MOTin käyttöoikeussopimus kappaleesta 5 tai ruudulta asennuksen aikana.

1a. Asentaminen MOTin lataussivulta

Aloita MOTin asennus napsauttamalla MOTin lataussivulla olevaa linkkiä.

1b. Asentaminen DVD-levyltä

Aloita MOTin asennus asettamalla MOT-DVD-levy DVD-asemaan. Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, käynnistä asenna.exe-ohjelma DVD-levyltä näin: kirjoita Windowsin Käynnistä (Start) -valikonhakukenttään D:\asenna (korvaa D: käyttämälläsi DVD-aseman tunnuksella). Paina ENTER-näppäintä.

2. Seuraa asennusohjelman ohjeita.

Asennuksessa kannattaa huomioida seuraavat seikat:

 • Valitessasi asennusohjelman kielen (englannin tai suomen) valitset myös MOTin käyttöliittymän oletuskielen eli kielen, jolla se ensimmäisen kerran käynnistyy.
 • Käyttäjänimi ja Avainkoodi pitää kirjoittaa juuri siinä muodossa, jossa sait ne Kielikoneelta.
 • Valitse sanakirjat -ikkunassa voit valita asennettavat sanakirjat. Voit jättää osan sanakirjoista asentamatta poistamalla ruksin niiden kohdalta.
 • Kohdehakemistoon se hakemisto, johon MOT asennetaan. Jos asennat verkkoversiota, tulee kohdehakemiston olla jaettu tai jaettavissa työasemille.

Lopuksi asennusohjelma ilmoittaa, että asennus on valmis. Jos asennat verkkoversiota, lue myös kappale 2.3. Kappaleessa 4 neuvotaan MOTin peruskäyttö.

2.3 Lisätietoja verkkoversion asentamisesta

MOTin verkkoversiossa pitää ohjelmapaketin asennuksen jälkeen tehdä erilliset työasema-asennukset, joilla luodaan MOTin pikakuvakkeet työasemiin.

Työasema-asennus luo työaseman käynnistysvalikkoon komennot MOTin käynnistämiseksi sekä kopioi yhteisen sanakirjakokoonpanon jokaiseen työasemaan käyttäjän omaksi sanakirjakokoonpanoksi. Työasema-asennus tehdään suorittamalla tyoasema.exe (suomenkieliset valikot) tai workstat.exe (englanninkieliset valikot) kultakin työasemalta siitä palvelimen hakemistosta, johon asensit ohjelmiston. Jos esimerkiksi asensit ohjelmiston hakemistoon \\PALVELIN\MOT, tulee sinun suorittaa työasema-asennus käynnistämällä ohjelma \\PALVELIN\MOT\tyoasema.exe. Suorita tyoasema.exe sillä käyttäjätunnuksella, jolla aiot käyttää MOTia, jotta oikea HKEY_CURRENT_USER-avain päivittyy Järjestelmärekisterissä.

Palvelimelle ei asenneta aktiivisia prosesseja, käyttöjärjestelmälaajennuksia, DLL-tiedostoja tms. Niinpä muun muassa palvelimen käyttöjärjestelmän tyypille ei aseteta erityisiä vaatimuksia. Riittää, että käyttäjillä on oikeus lukea MOTin hakemistossa olevia tiedostoja.

Vaihtoehtoinen tapa työasema-asennuksen tekemiseksi

Pikakuvake työpöydälle

Tyoasema.exe-ohjelman käyttäminen ei ole välttämätöntä. Voit luoda motpro.exe-tiedostoon osoittavat pikakuvakkeet myös keskitetysti esimerkiksi jollain verkonhallinta­ohjelmalla. Tällöin käyttäjien omat sanakirjakokoonpanot jäävät oletusarvoisesti tyhjiksi. Jos haluat kuitenkin luoda myös ne, aja tyoasema.exe yhdessä työasemassa ja kopioi sen järjestelmärekisterin avain HKEY_CURRENT_USER\Software \Kielikone\MOTPRO muiden työasemien järjestelmärekistereihin.

Yhteiset asetukset ja sanakirjakokoonpano

Asennuksen yhteydessä luodaan valmis sanakirjakokoonpano, joka kopioidaan verkkolevylle MOTin hakemistoon motconf.ini-tiedostoon. Voit muuttaa yhteistä sanakirjakokoonpanoa MOTin Asetukset/Muokkaa sanakirjalistaa -toiminnolla.

Voit estää muita käyttäjiä muuttamasta yhteistä sanakirjakokoonpanoa antamalla heille pelkästään lukuoikeuden motconf.ini-tiedostoon.

2.4 MOTin päivittäminen

MOTin päivittäminen on yleensä tarpeen uusia sanakirjoja lisättäessä tai uutta ohjelmaversiota asennettaessa.

Mikäli sinulla on käytössäsi aikaisempi versio MOTista, varmista ensin, että sinulla on tallessa kaikki tekemäsi omat sanastot.

Poista ensin aikaisempi MOT-ohjelmisto näin:

 • Varmista, ettei MOT ole käytössä.
 • Avaa Windowsin Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse sieltä komento Poista asennettu ohjelma (Uninstall a program).
  • Valitse aikaisempi MOT-ohjelmisto, esim. “MOT 7.0 Professional”.
  • Käynnistä pikavalikosta tai painikkeella Poista tai muuta (Uninstall/Change) -toiminto, ja toimi tämän jälkeen ohjeiden mukaisesti.

Asenna tämän jälkeen uusi MOT 8 Workstation edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

Liitä tarvittaessa omat sanastosi yhteiseen kokoonpanoon. Katso lisätietoja kappaleesta 3.3 Dictionaries-välilehti.

2.5 Uusien sanakirjojen asentaminen

Menettele kuten kappaleessa 2.4 on neuvottu. Jos sinulla on MOT-DVD-levy, voit myös toimia seuraavasti:

 • Valitse MOTin käyttöliittymän sovellusvalikosta kohta Syötä avainkoodi.
 • Kirjoita Kielikone Oy:n toimittama uusi Käyttäjänimi ja Avainkoodi.
 • Kopioi uusien sanakirjojen sanakirjatiedostot MOT-DVD-levyn mot8-hakemistosta kovalevyn C:\Ohjelmatiedostot\MOT-hakemistoon.
 • Avaa MOT uudestaan ja valitse komento Asetukset/Muokkaa sanakirjalistaa ja liitä uudet sanakirjasi mukaan sanakirjakokoonpanoosi.

2.6 MOTin poistaminen Windows-ympäristössä

Poista MOT näin:

 • Avaa Windowsin Ohjauspaneeli (Control Panel) ja valitse sieltä komento Poista asennettu ohjelma (Uninstall a program).
 • Valitse MOT 8 Workstation.
 • Käynnistä pikavalikosta tai painikkeella Poista tai muuta (Uninstall/Change) -toiminto.

Verkkoversiossa:

 • Poista työasemista MOTin käynnistyskuvakkeet. Järjestelmärekisterin MOTPRO-avainta ei tarvitse poistaa, koska se ei vaikuta koneen toimintaan.

3. Pikakäyttöohje Windows-ympäristöön

Tähän ohjeeseen on koottu tiivistetysti MOTin keskeisimpien ominaisuuksien käyttöohjeet. MOTin kaikkien toimintojen yksityiskohtaiset ohjeet ovat MOTin Ohjeet-valikossa.

3.1 Käynnistäminen ja sulkeminen

MOT käynnistyy Windowsin Käynnistä/Kaikki ohjelmat/MOT/ MOT (Start/All Programs/MOT/MOT) -valikosta.

MOT toimii tekstinkäsittely- ja selainohjelmien kanssa seuraavasti:

 • Käynnistä MOT.
 • Valitse työasiakirjastasi haluamasi sana.
 • Paina ALT+1. MOT ilmestyy nyt esiin ja etsii valitsemaasi sanaa sanakirjasta. Huomaa, ettätämä haku kohdistuu aina kulloinkin valittuna olevaan sanakirjaan tai sanakirjaryhmään.
 • Valitse haluamasi vastine MOTin hakutuloksista ja napsauta hiiren oikeanpuoleista painiketta. Valitse Siirrä-komento siirtääksesi valitsemasi vastineen työasiakirjaasi.
 • Paina ESC, jos haluat palata takaisin työasiakirjaan ja pienentää MOTin kuvakkeeksi Windowsin tehtäväpalkkiin.

Sulje MOT sovellusvalikon Lopeta-komennolla tai oikean yläkulman sulkupainikkeella.

3.2 Käyttöliittymä (Windows-versio)

3.3 Dictionaries-välilehti

Dictionaries-välilehdellä on MOT Dictionaries -sanakirjapalvelu.

Näin haet sanoja

 • Valitse haluamasi sanakirja tai sanakirjaryhmä Valitse sanakirja -luetteloruudusta.
 • Kirjoita hakusanakenttään hakusana ja paina ENTER-näppäintä.
 • MOT näyttää hakemasi sanan käännösvastineet, kielioppitiedot, käyttöesimerkit ja muut tiedot Hakusanan tiedot -ruudussa. Hakutulokset-ruutunäyttää kaikki löytyneet hakusanat. Valitse luettelosta haluamasi hakusana, ja MOT näyttää sen käännösvastineet Hakusanan tiedot -ruudussa.

Napsauttamalla Hakutulokset-ruudun alareunassa olevaa Sisällys-painiketta saat näkyviin valittuna olevan sanakirjan käyttöohjeen, joka sisältää tietoa esimerkiksi sanakirjassa käytetyistä lyhenteistä ja merkinnöistä.

Jos haluat etsiä sanaa myös muista käytössäsi olevista MOT-sanakirjoista, napsauta hakutuloksen alapuolella olevaa Hae muista sanakirjoista -linkkiä.

Sanakirjaryhmät

Suurimman hyödyn MOTista saat ryhmittelemällä sanakirjat ryhmiksi käyttötilanteiden mukaan. Voit esimerkiksi koota kaikki englannin sanakirjat yhteen ryhmään tai muodostaa tekniikan sanakirjoista oman ryhmänsä.

Hakemaasi sanaa etsitään aina kaikista sanakirjaryhmän sisältämistä sanakirjoista. Näin pystyt yhdellä haulla hakemaan sanaa laajasta joukosta sanakirjoja

Määrittele sanakirjaryhmät Asetukset/Muokkaa sanakirjalistaa -toiminnolla. Tarkemmat ohjeet sanakirjojen ryhmittelystä ovat MOTin Ohjeet-valikossa.

Hiiren oikeanpuoleisen painikkeen takana on pikavalikko, josta MOTin keskeiset toiminnot löytyvät nopeasti. MOT Dictionaries-palvelun yksityiskohtaiset käyttöohjeet saat näkyviin napsauttamalla Ohjeet-painiketta.

3.4 Proofing-välilehti

Proofing-välilehdellä on MOT Proofing -oikaisulukupalvelu, joka tarkistaa tekstisi ja auttaa sinua parantamaan niiden laatua. MOT Proofing -palvelu on käytettävissäsi, kun tietokoneellasi on Internet-yhteys.

Näin käytät MOT Proofing Englantia

 • Kirjoita tai liitä tekstisi ruutuun.
 • Valitse tekstin tyyli:
  • epämuodollinen tyyli (esimerkiksi muistiinpanot tai sähköposti)
  • asiatyyli (esimerkiksi liikekirjeet tai asiakirjat)
  • asiatyyli, kevyt tarkistus (tekstisi on lähes syntyperäisen kielenpuhujan tasoa ja haluat tarkistaa lähinnä huolimattomuusvirheitä).
 • Käynnistä tarkistus napsauttamalla Tarkista teksti -painiketta.

Tyhjennä ruutu napsauttamalla Tyhjennä-painiketta.

MOT Proofing-palvelun yksityiskohtaiset käyttöohjeet saat näkyviin napsauttamalla Ohjeet-painiketta.

3.5 Translation-välilehti

Translation-välilehdellä on MOT Translation -konekäännöspalvelu, joka kääntää tekstiä suomesta englantiin ja englannista suomeen. MOT Translation -palvelu on käytettävissäsi, kun tietokoneellasi on Internet-yhteys.

Näin käännät tekstiä:

 • Valitse haluamasi käännössuunta.
 • Valitse aihealue.
 • Jos käännät tekstiä, kirjoita tai liitä tekstisi ruutuun ja napsauta Käännä teksti -painiketta.
 • Jos käännät tiedostoa, napsauta Käännä tiedosto -painiketta. Kirjoita tiedoston polut ja napsauta Käännä-painiketta. Tuetut tiedostomuodot ovat txt, rtf, doc, docx, pptx, xlsx, pdf ja html. MOT tallentaa valmiin käännöksen määrittelemääsi paikkaan, josta voit hakea sen käsiteltäväksi esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan.
 • Jos käännät Internet-sivua, napsauta Käännä verkkosivu -painiketta. Kirjoita sivun osoite ja napsauta Käännä-painiketta. MOT avaa valmiin käännöksen omaan ikkunaansa.

MOT Translation -palvelun yksityiskohtaiset käyttöohjeet saat näkyviin napsauttamalla Ohjeet-painiketta.

3.6 Terms-välilehti

Terms-välilehdellä ovat MOTin omiin sanastoihin liittyvät MOT Terms -palvelut.

Jos sinulla on MOTin edellisillä versioilla tehtyjä omia sanastoja käytössäsi ja haluat ottaa ne käyttöön tässä versiossa, noudata MOTin toimituksen yhteydessä annettuja ohjeita. Kun olet aktivoinut omat sanastosi käyttöön ohjeissa neuvotulla tavalla, Terms-välilehti muuttuu My Dictionaries -välilehdeksi.

MOT Terms-palvelun yksityiskohtaiset käyttöohjeet saat näkyviin napsauttamalla Ohjeet-painiketta.

Jos sinulla ei ole olemassa olevia omia MOT-sanastoja ja olet kiinnostunut liittämään MOTiin omia sanastojasi, ota yhteyttä myyntiimme sähköpostitse osoitteessa myynti@kielikone.fi.

4. MOT Intranetin asennus

Katso englanninkielinen asennusohje.

5. Käyttöoikeussopimus

Kielikone Oy:n yleiset sopimusehdot

1. Sopimuksen osapuolet ja sopimuksen kohde

Tämä on käyttöoikeussopimus Kielikone Oy:n tuotteiden ja/tai palveluiden käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) ja Kielikone Oy:n välillä. Käyttäjä-sanalla  tarkoitetaan sekä kuluttaja-asiakkaita että yritys- ja yhteisöasiakkaiden käyttäjiä. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin Kielikone Oy:n tuotteisiin, käyttöoikeuden luovutuksiin sekä palveluihin (jäljempänä yhteisesti ”Tuote”). Mikäli jotakin Tuotetta koskevissa erityisehdoissa on määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa tämän sopimuksen kanssa, noudatetaan ensisijaisesti kyseisiä erityisehtoja.

2. Sopimuksen syntyminen ja muuttaminen

Käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän sopimuksen ehtoja asentamalla tai kopioimalla Tuotteen tai ottamalla sen käyttöön tai hyödyntämällä sitä muulla tavoin. Jos Käyttäjä ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, Kielikone Oy ei myönnä Käyttäjälle käyttöoikeutta. Tällöin Käyttäjä ei saa asentaa, kopioida, ottaa käyttöön eikä muulla tavoin hyödyntää Tuotetta, vaan Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa asiasta Kielikone Oy:lle ja kaikki materiaali on viipymättä palautettava. Kielikone Oy:llä on oikeus tehdä tähän sopimukseen tarkentavia ja/tai teknisluontoisia muutoksia, jotka tulevat voimaan siitä lukien, kun Kielikone Oy julkaisee muutetun sopimuksen Internet-sivuillaan tai muulla tavoin ilmoittaa muutoksista Käyttäjälle. Tätä sopimusta koskevissa epäselvissä tilanteissa Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä Kielikone Oy:öön.

3. Käyttöoikeus

Kun Käyttäjä on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot, Kielikone Oy antaa Käyttäjälle vastikkeellisen oikeuden käyttää Tuotetta sen tavanomaisen käyttötarkoituksen ja tässä sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti rajoitetun ajan. Tällä sopimuksella Kielikone Oy myöntää Käyttäjälle yhden käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on henkilökohtainen tai käyttöoikeus on voimassa yhdessä päätelaitteessa kerrallaan määräajan, joka määräytyy maksetun käyttöoikeusmaksun mukaisesti. Käyttöoikeuden jakaminen muille käyttäjille tai useampiin päätelaitteisiin on kielletty. Tuotteen saa jaella muille käyttäjille sisäisen tietokoneverkon kautta, mikäli jokaiselle on hankittu erillinen käyttöoikeus. Kielikone Oy luovuttaa vain ne oikeudet, jotka on tähän sopimukseen nimenomaisesti kirjattu. Kaikki muut oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, säilyvät yksin Kielikone Oy:llä.

4. Kopiointi ja muuttaminen

Tuotteen ja muun mukana seuraavan aineiston kopiointi on sallittu vain, jos se on tarpeen tämän sopimuksen mukaisessa käytössä. Kopiointi yksityiskäyttöön on kielletty. Tuotteesta saa valmistaa käytön kannalta tarpeellisen varmuuskopion. Tuotteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia, eikä Käyttäjä saa itse eikä saa sallia muiden tarkastella, tutkia ja kokeilla Tuotteen toimintaa tai purkaa Tuotetta niiden ideoiden ja periaatteiden selvittämiseksi, jotka ovat Tuotteen tai sen osan perustana laajemmin kuin laki nimenomaisesti sallii. Tuotetta ei saa liittää muiden tuotteiden, palveluiden tai ohjelmien osaksi ilman Kielikone Oy:n kirjallista lupaa. Tuotteen mukana seuraavaa aineistoa saa käyttää ilman Kielikone Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa vain Tuotetta tämän sopimuksen mukaisesti käytettäessä.

5. Tunnukset ja avainkoodit

Käyttäjän on säilytettävä Tuotteeseen liittyviä tunnuksia ja avainkoodeja tai vastaavia muita tunnustietoja huolellisesti ja huolehdittava siitä, että ne eivät joudu sivullisten tietoon. Mikäli tietoja on joutunut sivullisen tietoon tai mikäli on syytä epäillä, että näin on tapahtunut, on asiasta ilmoitettava välittömästi Kielikone Oy:lle.

6. Käyttöoikeusen siirtäminen

Tuotteen käyttöoikeutta ei saa siirtää ilman Kielikone Oy:n kirjallista lupaa muutoin kuin käyttäjäyhteisön (käyttäjän kotitalous tai käyttöoikeuden hankkinut yritys tai yhteisö) sisällä. Jos käyttöoikeus halutaan siirtää käyttäjäyhteisön sisällä päätelaitteelta toiselle, tuote ja kaikki sen mukana seuraava aineisto pitää tuhota alkuperäiseltä päätelaitteelta.

7. Sopimuskausi ja sopimuksen päättyminen

Tämä sopimus ja siihen sisältyvä käyttöoikeus ovat voimassa määräajan, joka määräytyy maksetun käyttöoikeusmaksun mukaisesti, minkä jälkeen sopimus ja käyttöoikeus päättyvät automaattisesti. Kielikone Oy:llä on oikeus purkaa tämä sopimus päättymään välittömästi, mikäli Käyttäjä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Sopimuksen päättyessä mistä syystä tahansa Käyttäjän käyttöoikeus Tuotteeseen päättyy ja Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Tuotteen käyttäminen sekä hävittää Tuote, sen mahdolliset kopiot ja kaikki Tuotteen mukana saatu aineisto.

8. Päivitykset

Käyttäjä voi päivittää Tuotteen uuteen versioon noudattamalla kulloinkin voimassa olevia päivitysohjeita. Kielikone Oy:llä on oikeus muuttaa Tuotetta lisäämällä ja poistamalla Tuotteessa olevia ominaisuuksia päivityksen yhteydessä kuitenkin siten, että Tuotteen peruskäyttö on edelleen päivityksen jälkeen mahdollista.

9. Takuu ja virhevastuu

Kielikone Oy antaa toimituspäivämäärästä luettuna kuuden kuukauden takuun toimitetulle materiaalille sekä mukana seuraavalle aineistolle valmistusmateriaalin ja valmistustyön osalta peruskäytössä. Takuu ei kuitenkaan koske onnettomuudesta, huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutunutta vikaa.  Edellä mainittu takuu on ainoa Tuotteelle annettava takuu. Muutoin Tuote ja mukana tuleva aineisto toimitetaan sellaisena kuin ne ovat ilman minkäänlaista takuuta tai muuta sitoumusta niiden ominaisuuksista. Kielikone Oy ei myöskään anna takuuta tai tee minkäänlaista sitoumusta Tuotteen tai sen mukana tulevan aineiston käytöstä, käytön tuloksista, oikeellisuudesta tai soveltuvuudesta eikä virheettömyydestä. Käyttäjä käyttää Tuotetta omalla riskillään. Kielikone Oy ei millään tavoin vastaa huollosta eikä virheiden korjaamisesta tai niiden poistamisesta. Kielikone Oy vastaa kuitenkin kuluttaja-asiakkaille tavaran virheellisyydestä kuluttajasuojalain määrittämän virhevastuun mukaisesti. Jos tuotteessa on takuuaikana takuun kattama vika, Kielikone Oy:llä on aina oikeus korjata vika toimittamalla Käyttäjän saataville uusi Tuote. Suullisesti annetut neuvot, ohjeet tai lupaukset eivät sido Kielikone Oy:tä.

10. Vahingonkorvausvastuun rajoitus

Kielikone Oy ei missään tapauksessa vastaa aiheuttamistaan välillisistä tai muista sen kaltaisista vaikeasti ennakoitavista vahingoista. Kielikone Oy:n korvausvastuun yläraja on kaikissa tapauksissa Kielikone Oy:lle Tuotteesta maksettu hinta.

11. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välimiehen tai välimiehet asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä. Kielikone Oy:llä on oikeus periä erääntyneet saatavansa välimiesmenettelyn sijasta tuomioistuinteitse, jolloin alioikeutena on Kielikone Oy:n kotipaikan yleinen alioikeus. Mikäli Käyttäjä on kuluttaja, Käyttäjällä on kuitenkin kaikissa tapauksissa oikeus nostaa kanne myös yleisessä tuomioistuimessa. Tähän sopimukseen ja siitä aiheutuvien erimielisyyksien ratkaisemiseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.