Eduskuntasanasto

Eduskuntasanasto sisältää eduskuntaan, sen toimintaan, organisaatioon ja toimintaympäristöön liittyvän keskeisen käsitteistön. Mukaan on otettu myös eduskuntavaaleihin, säädöksiin, valtion talousarvioon ja EU-asioiden käsittelyyn liittyviä käsitteitä, jotka ovat eduskunnan näkökulmasta tärkeitä. Eduskuntasanastossa on noin 600 käsitettä. Suurin osa käsitteistä on määritelty tai selitetty. Sanaston kielinä ovat suomen ja ruotsin lisäksi saame, englanti, saksa, ranska, espanja, venäjä ja viro. Määritelmät ja selitteet ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, muista kielistä ovat mukana termivastineet.

Sanasto on tehty eduskunnan ja valtioneuvoston kanslian kielipalvelun yhteistyönä. Se julkaistaan myös painettuna ja osana valtioneuvoston termipankki Valteria.